Võla- ja lepinguõigus

Esindame kõikides võlaõiguslikke suhteid puudutavates vaidlustes ning koostame lepinguid nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Analüüsime ja anname nõu sõlmitavatele lepinguprojektidele, esindame lepingueelsetel läbirääkimistel ning lahendame lepingutest tulenevaid vaidlusi nii kohtus kui ka selle välistes menetlustes. Nõustame ka lepinguvälistest võlasuhetest tulenevates vaidlustes, sh alusetu rikastumise, õigusvastaselt tekitatud kahju ning ka käsundita asjaajamist puudutavates küsimustes.

Seotud valdkonnad

Kontaktisikud

Katrin Kiisk

Partner, jurist

Valeria Titova

Partner, jurist