Tööõigus

Koostame töölepinguid, kollektiivlepinguid, töösisekorraeeskirju, ametijuhendeid, käskkirju, materiaalse vastutuse lepinguid, juhatuse ja nõukogu liikme lepinguid ning teisi tööõigusalaseid õigusdokumente. Analüüsime lepingutest tulenevaid riske ning leiame viisid nende realiseerumise maandamiseks. Esindame nii töötajaid kui tööandjad nii töövaidluskomisjonis, kohtuvälistes läbirääkimistes kui ka kohtuvaidlustes.

Seotud valdkonnad

Kontaktisikud

Katrin Kiisk

Partner, jurist

Valeria Titova

Partner, jurist