Pärimisõigus

Nõustame kõikides pärimisõigust puudutavates küsimustes, mh esindame ka alaealisi lapsi pärimismenetluse läbiviimisel, pärandist loobumiseks või pärandvaraga tehtavateks muudeks tehinguteks vastava kohtuloa taotlemisel. Meie juristidel on lisaks aastatepikkusi kogemusi pärandvara hoiumeetmete rakendamise menetlustes pärandvara hooldamise teostamisega, sh ka rahvusvahelisel tasandil – s.t olukordi, kus pärandaja on välismaalane, ent omab vara Eesti riigis või kui mõni pärijatest võib olla siirdunud välisriiki, ent tema täpne asukoht pole teada. Vajadusel esindame ka isiku surnuks tunnistamise menetluses, kui potentsiaalse pärija asukohta pole võimalik tuvastada ning esineb tõsiseid kahtlusi tema elusoleku suhtes.

Seotud valdkonnad

Kontaktisikud

Katrin Kiisk

Partner, jurist

Valeria Titova

Partner, jurist