Kinnisvara- ja asjaõigus

Pakume õigusabi asjaõigustega seotud valdkondades – kinnisasjade omandamisel ja võõrandamisel, kaasomandi lõpetamisel, kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimisel. Nõustame hüpoteekide, servituutide, reaalkoormatiste ja pantidega seotud küsimustes, aitame ostueesõiguse vormistamisel ning muudeski kinnisvara puudutavates õigusküsimustes.

Seotud valdkonnad

Kontaktisikud

Katrin Kiisk

Partner, jurist

Valeria Titova

Partner, jurist